Uroczystości patriotyczne ku czci ofiar poległych w trakcie akcji „Burza" i bitwy pod Pielaszowem odbyły się 29 lipca 2018 r. w Sandomierzu. Wydarzenie rozpoczęło się od Mszy św. w kościele pw. św. Józefa. Następnie uczestnicy obchodów przemaszerowali na Cmentarz Katedralny, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Sandomierski samorząd reprezentowali: Marek Bronkowski burmistrz Sandomierza, Katarzyna Zioło zastępca burmistrza oraz Piotr Chojnacki przewodniczący Rady Miasta Sandomierza wraz z radnymi.
   Druga część obchodów rozpoczęła się od odegrania hymnu państwowego. Następnie modlitwę za poległych odmówił ks. Marek Kuliński wikariusz parafii pw. św. Józefa w Sandomierzu. Po modlitwie głos zabrał Marek Bronkowski Burmistrz Sandomierza odwołując się do wydarzeń sprzed 74 lat.

Szanowni Państwo

   W ten upalny dzień, w tym szczególnym miejscu spotykamy się, by uczcić pamięć bohaterów, którzy na przełomie lipca i sierpnia 1944 roku, na ziemi sandomierskiej, brali udział w jednej z najbardziej tragicznych potyczek wojsk Polskiego Państwa Podziemnego i okupanta niemieckiego.
  W połowie 1944 roku pojawiła się nadzieja, że wolność jest w zasięgu ręki. Na terenie Sandomierszczyzny i w jej okolicach, w lipcu 1944 roku zaczęły mobilizować się siły w celu wyparcia wroga. Wieści zza wschodniej granicy głoszące wymarsz Armii Czerwonej były impulsem do odtworzenia się w Sandomierzu 2 Pułku Piechoty Legionów.
  Odtworzenia, ponieważ  tradycje 2 Pułku Piechoty Legionów sięgają do Legionów Polskich gen. Dąbrowskiego, armii Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego.
  Oficjalnie za datę utworzenia  2 Pułku Piechoty podaje się  14 września 1914 roku. Pułk walczył na froncie karpackim, litewsko-białoruskim, bitwie warszawskiej.
  Na początku 1931 roku Pułk umieszczono w Sandomierzu. II i III batalion zostały zakwaterowane we wzniesionych w latach dwudziestych, w nowoczesnych, jak na ówczesne czasy koszarach, natomiast dowództwo pułku ze sztabem i kasynem oficerskim mieściło się w budynku dawnego klasztoru Reformatów. Funkcję kościoła garnizonowego pełnił kościół św. Józefa.
   Jest z nami dzisiaj płk Artur Barański dowódca 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, bowiem już od października, w Sandomierzu będzie stacjonował batalion Wojsk Obrony Terytorialnej. Cieszę się, że moje starania, trwające  od  2017 roku przyniosły taki efekt. Dla Sandomierza to oprócz stałego pobytu żołnierzy, to także gwarancja nowych miejsc pracy. Żołnierze będą składać przysięgę 23 września w Kielcach, a 20 października w Sandomierzu na Rynku Starego Miasta, na ten historyczny, obecny tutaj sztandar 2 Pułku Piechoty Legionów.
  Cieszę się i mówię to ze wzruszeniem, że są z nami dzisiaj, jak zawsze w ten dzień, Pani Alicja Kaszyńska i Pan Janusz Kamocki, członkowie AK i jednocześnie osoby pielęgnujące pamięć o 2 Pułku.
  Pod datą 30 lipca 1944 roku krwawymi literami została napisana historia ok. 70 osób z batalionu „Swojaka”. Kwiat sandomierskiej młodzieży pokazał tego pamiętnego dnia, że istnieje wartość, od której cenniejsze jest nawet ludzkie życie – tą wartością jest wolność narodu.

   Uroczystości patriotyczne na cześć tych osób są zatem hołdem dla tych wielu wspaniałych, bohaterskich postaw – niech ich pamięć trwa na wieki, a także ku przestrodze i dla zrozumienia faktu, że wojna niesie za sobą okrutne żniwo, którego skutki są nieodwracalne. Dziękuję bardzo - mówił Marek Bronkowski burmistrz Sandomierza.
  Następnie głos zabrał dr Janusz Kamocki - żołnierz walczący z okupantem pod sztandarem Armii Krajowej, który dokonał uroczystego przekazania na ręce burmistrza Sandomierza krucyfiksu, przed którym żołnierze AK przysięgali honor i wierność naszej polskiej ojczyźnie.
   Po wystąpieniu dr. Kamockiego miało miejsce liryczne wspomnienie wydarzeń z przeszłości. Marcin Hajdo absolwent I LO Collegium Gostomianum wyrecytował wiersz pt. „Armia Krajowa" autorstwa ś.p. prof. Zbigniewa Kabaty ps. „Bobo”, partyzanta z legendarnego oddziału „Jędrusie”, Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza.

   Podczas wydarzenia głos zabrał również Janusz Jakubowski, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Koło w Sandomierzu, który wspomniał bohaterów tamtych czasów.

  Uroczystości patriotyczne na Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu zakończyła  ceremonia złożenia wieńców na mogile poległych żołnierzy oraz odegranie pieśni „Cisza Wojska Polskiego - Śpij Kolego". Po części oficjalnej uczestnicy wydarzenia udali się na symboliczny poczęstunek do wyznaczonego miejsca w parku miejskim.

   Wydarzeniem  towarzyszącym obchodom patriotycznym było piątkowe spotkanie pt. "Oddajcie mi oczy niewinne i czyste", poświęcone twórczości Zbigniewa Kabaty - żołnierza 2 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej, poety, uczonego oraz Honorowego Obywatela Sandomierza.

   Akcja „Burza” była to operacja wojskowa zorganizowana i podjęta przez oddziały Armii Krajowej przeciw wojskom niemieckim w końcowej fazie okupacji niemieckiej, bezpośrednio przed wkroczeniem Armii Czerwonej, prowadzona w granicach II Rzeczypospolitej. Trwała od 4 stycznia 1944, kiedy wojska radzieckie przekroczyły na Wołyniu granicę polsko-radziecką z 1939 r., do stycznia 1945 r. Rozkaz do jej rozpoczęcia wydał w listopadzie 1943 komendant główny Armii Krajowej gen. Tadeusz Komorowski.

   Po przekroczeniu przez Armię Czerwoną wschodniej granicy II Rzeczypospolitej i odrzuceniu wysuniętej przez władze RP oferty współdziałania wojskowego z ZSRR, 12 stycznia 1944 komendant główny Armii Krajowej wydał rozkaz nr 126, zapowiadający wsparcie Armii Czerwonej w walce z Niemcami w miarę naszych sił i interesów państwowych. 26 października 1944 jego następca gen. Leopold Okulicki wydał rozkaz zakończenia akcji.