Uroczystość upamiętniająca 76. rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową odbyła się 13 lutego 2018 roku w Sandomierzu. Obchody upamiętniły decyzje, które zostały podjęte przez gen. Władysława Sikorskiego Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych 14 lutego 1942 roku. Miały one na celu połączenie wszystkich polskich oddziałów walczących z Niemcami i podporządkowanie ich władzy w Londynie.

   Podczas pierwszej części uroczystości na Cmentarzu Katedralnym zgromadzone delegacje oddały hołd żołnierzom Armii Krajowej, którzy walczyli o wolną Polskę. Udział w uroczystości wzięli: Katarzyna Zioło zastępca burmistrza Sandomierza, Piotr  Chojnacki przewodniczący rady miasta wraz z radnymi, Janusz Jakubowski prezes Światowego Związku Armii Krajowej - Koło w Sandomierzu, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, Jednostki Wojskowej nr 3533 w Sandomierzu, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sandomierzu, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych- Rejon Sandomierz, Sandomierskiej Rady Seniorów, Związku Sybiraków- Koło w Sandomierzu, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego- Koło w Sandomierzu, Policji oraz mieszkańcy miasta. Obchodom towarzyszyło odczytanie przez prezesa Światowego Związku Armii Krajowej - Koło w Sandomierzu słynnego wiersza Zbigniewa Kabaty ps. „Bobo” pt. „Armia Krajowa”.

   Drugą częścią obchodów, które odbyły się Ratuszu była III Sandomierska Sesja Popularno Naukowa, której tematem przewodnim były losy żołnierzy Obwodu Związku Walki Zbrojnej- Armii Krajowej w Sandomierzu.

  W imieniu Marka Bronkowskiego burmistrza Sandomierza, zgromadzonych gości powitała Katarzyna Zioło zastępca burmistrza.

 - Serdecznie witam wszystkich Państwa w sandomierskim Ratuszu, jutro (14 lutego), mija 76. rocznica powołania Związku Walki Zbrojnej Armia Krajowa. Wielką wagę przykładam do kultywowania pamięci o przeszłości, do edukacji i poznawania lokalnej historii i cieszę się, że bierzemy udział w tym wydarzeniu. Uważam, że jest to doskonałe uhonorowanie tej rocznicy poprzez właśnie edukację. Obecność Państwa z organizacji kombatanckich, młodzieży, sandomierzan, dowodzi, że mimo różnych zawirowań historyczno-ideologicznych, wartością nadrzędną jest patriotyzm i pamięć o bohaterstwie naszych przodków. Serdecznie dziękuję Pani dr Dorocie Koczwańskiej-Kalicie naczelnikowi Delegatury IPN w Kielcach oraz Robertowi Piwce za współpracę przy organizacji tego wydarzenia. -  mówiła Katarzyna Zioło zastępca burmistrza Sandomierza.

  Po oficjalnym przedstawieniu problematyki spotkania przez Artura Brzozowskiego prezesa Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Sandomierzu nadszedł czas na prelekcje.

   Pierwszy wykład wygłosił Robert Piwko przedstawiciel Delegatury IPN w Kielcach, który opowiedział życiorys Majora Stanisława Głowińskiego ps. „Czarny” – komendanta Obwodu AK Sandomierz. Kolejna prelekcja autorstwa dr Marka Jedynaka- również przedstawiciela Delegatury IPN w Kielcach dotyczyła osoby podporucznika Mariana Piotra Sieranta ps. „Marian” – żołnierza AK i badacza jej dziejów. Następnie głos zabrała dr Danuta Paszkowska, która opowiedziała o Zbigniewie Kabacie ps. „Bobo”- wybitnym poecie, żołnierzu Armii Krajowej. Kolejną prelekcję dotyczącą również życiorysu Zbigniewa Kabaty wygłosił Bogusław Szwedo prezes Radia Leliwa.

    Zwieńczeniem obchodów była dyskusja, podczas której rozmawiano m.in. o działalności ww. osób w szeregach Armii Krajowej.