Dokładnie 79 lat temu, 1 września 1939 r., ostrzałem Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte, rozpoczęła się II wojna światowa. Agresja niemiecka na Polskę rozpoczęła największy konflikt zbrojny w historii świata, który swym zasięgiem objął niemal całą Europę, Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Dla upamiętnienia tego tragicznego wydarzenia, które zapisało się bolesną kartą w historii naszej Ojczyzny, w Sandomierzu odbyły się uroczystości patriotyczne.

    W obchodach rocznicowych, które miały miejsce przed pomnikiem 2. Pułku Piechoty Legionów i 4. Pułku Saperów w wojskowej części Cmentarza Katedralnego, wzięli udział: przedstawiciele władz powiatowych, miejskich, służb mundurowych, organizacji kombatanckich, duchowieństwa, delegacje sandomierskich szkół oraz mieszkańcy miasta. Miejski magistrat reprezentowali: Marek Bronkowski burmistrz Sandomierza, Katarzyna Zioło zastępca burmistrza oraz Piotr Chojnacki przewodniczący Rady Miasta Sandomierza wraz z radnymi.

   Uroczystość rozpoczęły dźwięki hymnu państwowego, następnie modlitwę w intencji ofiar zmówił ks. Bartłomiej Krzos wikariusz parafii pw. św. Józefa Apostoła. W kolejnej części obchodów rocznicy  głos zabrał Marek Bronkowski.

   - Tragiczne dla Polski lata 1939 -1944 wspominamy dzisiaj hołdując każdemu, kto życie własne poświęcił dla współbraci swoich. Ta wojna mogła zachwiać wiarę człowieka, w potęgę dobra i jego przewagi nad złem.

   Łapanki, obozy koncentracyjne, obozy pracy, pacyfikacje, ludobójstwo, rzezie — to wszystko ludzie zgotowali ludziom w imię prafilozofii zła „nie będę służył, niech mnie inni służą”. Ta filozofia próbuje odrodzić się każdego dnia, w środowiskach władzy, w państwach, instytucjach, zakładach pracy, a nawetw domach, w rodzinach.

   Tej filozofii musimy się ustrzec,w szczególności każdy w swoim sumieniu, jeśli chcemy by tamte czarne czasy nie powróciły ze zwielokrotnioną przez współczesne technologie mocą. Traumatyczna nauka, jaką większość ludzi na szczęście zrozumiała, ukierunkowała nasze wysiłki na utrzymanie pokoju i poszanowanie wolności jednostki. Ta większość,nie szczędzi sił w służbie drugiemu człowiekowi. To dobra większość. W niej powinniśmy trwać, poszerzać ją i wzmacniać. W tej większości są lekarze i nauczyciele, żołnierze i policjanci, strażacy i urzędnicy, robotnicy, pielęgniarki i uczniowie, naukowcy, sędziowie, dyplomaci, samorządowcy, dziennikarze i wszyscy ludzie, którzy wyrzekli się panowania nad innym człowiekiem.

    Nie mamy tylko pewności jak długo ta większość będzie po dobrej stronie. Czy nasze szkoły, domy rodzinne, otoczenie zdołają wykształcić trwałe przywiązanie do uczciwego postępowania, do sprawiedliwej oceny, do odwagi w obronie prawdy, wolności czy demokracji.

   1 września - dzień, w którym oddech dzieci idących do szkoły budzi ducha nadziei i optymizmu - czy zapowiada Wam młodym pokoleniom dobrobyt i pokój? Czy gwarantuje bezpieczeństwo i szacunek pokoleniom starszym? To wszystko jest możliwe. Pod warunkiem, że pohamujemy swój egoizm i wykażemy się odwagą, pracowitością i mądrością.

   Pod warunkiem, że nie ulegniemy manipulacjom; pod warunkiem, że nauczymy się oceniać po owocach.

   Jeśli nauczymy się dostrzegać niebezpieczeństwa zawczasu, jeśli do każdej trudnej historycznej przeprawy, przygotujemy się solidnie i z wyprzedzeniem, to nie powtórzy się już wrzesień 1939. Bo, jak pisał Prymas Królestwa Polskiego, kard. Aleksander Kakowski "w naszym życiu politycznym, społecznym, rodzinnym zawsze trwali na posterunku ludzie, którzy Polskę kochali dla Polski, kładli zręby państwa polskiego na wewnątrz i na zewnątrz, pracowali dla narodu, potępiając złego ducha czasu i szerząc prawdziwą demokrację”. Ci ludzie zasłużyli na niepodległą ojczyznę i zasłużyli na pokój dla siebie i swoich bliskich.

   Dziękuję serdecznie wszystkim Państwu za uczestnictwo w dzisiejszej uroczystości - powiedział Marek Bronkowski. 

   Następnie przybyłe delegacje złożyły kwiaty oraz zapaliły znicze przed pomnikiem 2. Pułku Piechoty Legionów i 4. Pułku Saperów. Sandomierska Orkiestra Dęta zaprezentowała wiązankę pieśni patriotycznych.