Konferencja, podczas której omawiano problematykę zbrodni niemieckich wykonywanych na Polakach na ziemi sandomierskiej w latach 1939-1945 odbyła się 5 marca 2018 r. w "Kinie Starówka".

   Po otwarciu spotkania i powitaniu przybyłych gości przez Zbigniewa Puławskiego przewodniczącego Sandomierskiego Centrum Pamięci oraz głównego prelegenta, nadszedł czas na wygłoszenie referatów, głos zabrał m.in. Piotr Pawłowski, Kierownik Archiwum Państwowego w Kielcach Oddział w Sandomierzu.

 Pierwszym tematem poruszonym podczas spotkania było wspomnienie ofiar wśród duchowieństwa na terenie diecezji sandomierskiej. Kolejne przemówienie dotyczyło tematu zabójstwa urzędników administracji państwowej i samorządowej Sandomierza oraz pracowników instytucji spółdzielczych. Pod koniec wydarzenia omawiano represje jakie spadły z rąk niemieckich na nauczycieli, działaczy oświatowych, kulturalnych, wojskowych oraz policjantów.

   Zwieńczeniem konferencji była dyskusja podsumowująca wygłoszone referaty. Udział w spotkaniu wzięli mieszkańcy Sandomierza, w tym Marek Bronkowski burmistrz miasta.

   Kontynuacją obchodów będzie uroczystość związana z Dniem Pamięci Ofiar Terroru Niemieckiego, która odbędzie się 11 marca 2018 r. o godzinie 10.30 w Bazylice Katedralnej. Po Mszy św. uczestnicy wydarzenia przemaszerują na skwer przy Zamku Królewskim, na którym znajduje się pomnik pamięci ku czci ofiar tamtych wydarzeń.