„Nasz świat – baw się z nami” – to myśl przewodnia Dni Otwartych, które odbyły się 20 i 21 czerwca br., w Szkole Podstawowej nr 2 w Sandomierzu. Program wypełniony wieloma atrakcjami miał na celu głównie łączenie pokoleń oraz wspólną integrację. Uczniowie, rodzice, nauczyciele, absolwenci aktywnie włączyli się w promocję szkoły poprzez różne formy artystyczne, np. spektakle teatralne. Na deskach szkolnej sceny zaprezentowano dwie inscenizacje w reżyserii Anny Cież oraz Justyny Wesołowskiej. Pierwsza pt. „Kraina lodu” przeznaczona była dla najmłodszego pokolenia sandomierzan, natomiast druga pt. „Inny” skupiała dzieci ze szkół podstawowych.

Atrakcją towarzyszącą był konkurs na budowlę z kloców LEGO, który został rozstrzygnięty w dwóch kategoriach: praca dowolna oraz zabytki Sandomierza. W trakcie Dni Otwartych funkcjonowała również specjalnie przygotowana na ten czas angielska kawiarenka, a w niej kolejne atrakcje, czyli koncert instrumentalno-wokalny. Przygotowano także wystawę plastyczną, zawierającą elementy i symbole Wielkiej Brytanii. Uczniowie posługujący się językiem angielskim oprowadzali po szkole. Była również możliwość porozmawiania przez internet z osobami z różnych kontynentów, np. ze stacji polarnej na biegunie południowym. Nad bezpieczeństwem podczas Otwartych Dni czuwali zaproszeni funkcjonariusze policji oraz grupa ratowników medycznych. Do organizacji w sandomierskiej "dwójce" przyłączyła się rada rodziców oraz grono pedagogiczne. 

foto: SP 2 w Sandomierzu