W dniu 7 czerwca 2016 roku odbyło się podsumowanie II Konkursu Filmowego Środowiskowych Domów Samopomocy edycja „Aleją gwiazd” organizowanego przez ŚDS w Spiach. Nasi podopieczni otrzymali wyróżnienie za teledysk „Mój rodzinny dom”. Teledysk dedykowany jest rodzinom oraz opiekunom naszych podopiecznych. W zakresie filmoterapii, teatroterapii, choreoterapii widać ogromne postępy uczestników i taka forma terapii przynosi pożądane efekty w zakresie pokonywania swoich słabości, walki z nieśmiałością, akceptacja swojej sytuacji zdrowotnej, poczucia sprawczości, doskonalenia swoich umiejętności, realizacji pasji i zainteresowań.