Dofinansowanie zadania pn.: pakowanie, załadunek, transport i przekazanie do utylizaji eternitu pochodzącego z wymiany pokryć dachowych budynków znajdujących się na terenie miasta Sandomierza, właścicielami, których są osoby fizyczne.