W czwartek, 9 czerwca 2016 roku w Gimnazjum nr 1 w Sandomierzu, odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu profilaktycznego. Organizatorami byli: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sandomierzu i Urząd Miejski w Sandomierzu. Tegoroczny konkurs przeprowadzony został w 4 kategoriach wiekowych i adresowany był do dzieci oraz młodzieży z sandomierskich placówek oświatowych. Uczestnicy przygotowali prace o zróżnicowanej tematyce:

- “Bawię się bezpiecznie w domu i na podwórku”, którego adresatem były dzieci z  placówek przedszkolnych,

“Zamiast tabletu wolę plac zabaw”- skierowany do dzieci ze szkół podstawowych klasy I-III,

-  “Zamiast gier komputerowych wybieram gry planszowe” skierowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych,

- “Przyjaźnię się w realu, a nie tylko na portalu” skierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Cele konkursu było między innymi: promowanie zdrowego stylu życia, zdobywanie przez dzieci wiedzy na temat alternatywnych form spędzania czasu wolnego bez uwikłania w media cyfrowe, promowanie bezpiecznych zachowań i zdrowych form spędzania czasu wolnego, kształtowanie umiejętności pracy w zespole, rozwijanie wyobraźni twórczej.

Udział w konkursie wzięło 225 uczestników, podzielonych na 3-5 osobowe grupy. Komisja konkursowa kierując się wyznaczonymi kryteriami, czyli  profilaktyczny przekaz treści, zawartość merytoryczna, kreatywność, oryginalność i pomysłowość, estetyka prac, dokonała wyboru najlepszych prac. 

Uroczystego wręczenia dyplomów oraz nagród najlepszym zespołom dokonali: Marek Bronkowski Burmistrz Sandomierza  oraz Maria Sobieszkoda Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sandomierzu.

Jednocześnie w trakcie trwania uroczystości odbyła się wystawa wszystkich złożonych prac konkursowych.


Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i udostępnianie materiałów dozwolone jedynie za zgodą UM Sandomierz.