XIII międzyszkolny przegląd działalności artystycznej szkół o puchar Burmistrza Sandomierza został rozstrzygnięty. Oficjalne wręczenie nagród odbyło się 9 czerwca br., w sandomierskim Domu Katolickim.

Celem wydarzenia była między innymi: konfrontacja dorobku artystycznego szkół, popularyzacja śpiewu i zespołowych form tanecznych, doskonalenie warsztatu wykonawczego zespołów uczestniczących w przeglądzie.

W kolejnej już edycji konkursu, organizowanego przez Szkoły Podstawowe nr 2 i 3 w Sandomierzu, wzięło udział blisko 240 uczestników. Na scenie, swoje umiejętności, zaprezentowały dzieci ze szkół podstawowych z Sandomierza, Kleczanowa, Obrazowa i Zawierzbia.

Po wnikliwej analizie wszystkich występów, jury przyznało nagrody w następujących kategoriach:

- śpiew solo klasy I-III

- śpiew solo klasy IV-VI

- śpiew zespołowy klasy I-III

- śpiew zespołowy klasy IV-VI

- miniatura taneczna

- taniec ludowy

Uroczystego wręczenia dyplomów, wyróżnień, a także pucharów dokonał Marek Bronkowski Burmistrz Sandomierza, który podziękował organizatorom i wszystkim uczestnikom za wkład włożony w przygotowanie przeglądu, a także za zaangażowanie  w popularyzację artystycznych form w Sandomierzu.