W sandomierskim Zamku w sobotę, 25 czerwca 2016 roku, odbyło się uroczyste wręczenie nagród „Bonum Publicum” Burmistrza Miasta Sandomierza im. Aleksandra Patkowskiego. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele sandomierskich instytucji kulturalnych, przyjaciele i rodziny laureatów oraz młodzież szkolna. Uroczystego wręczenia nagród w Sali Rycerskiej dokonali: Wiesław Myśliwski wybitny pisarz, przewodniczący komisji, Marek Bronkowski Burmistrz Sandomierza, Jerzy Krzemiński sekretarz komisji, Krzysztof Zieliński Dyrektor I LO Collegium Gostomianum w Sandomierzu, Dariusz Szczygielski – sekretarz komisji edycji młodzieżowej.

  Celem Nagrody jest zachęcenie do kontynuowania działań wzorowanych na dorobku i osiągnięciach Aleksandra Patkowskiego, wyzwalanie aktywnego stosunku wobec własnego środowiska, rozwijanie badań z zakresu przeszłości i kultury regionu, utrwalanie odrębności lokalnych, oraz popularyzacja tzw. małych ojczyzn.
  Inicjatorem konkursu im. Aleksandra Patkowskiego, które przyznawane są osobom oraz instytucjom za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz własnego regionu, jest od 1998 roku Muzeum Okręgowe w Sandomierzu. To zaszczytne wyróżnienie wręczano w dwóch kategoriach: dla dorosłych, a także dla młodzieży - wspólnie z I Liceum Ogólnokształcącym Collegium Gostomianum w Sandomierzu. Od 2010 roku organizatorami konkursu są Muzeum Okręgowe w Sandomierzu oraz Urząd Miejski w Sandomierzu.  

  I Nagrodę otrzymało Galicyjskie Towarzystwo Edukacyjne „Gate” z Rzeszowa za dokonania w zakresie kultury i utrwalania tradycji. II Nagrodę otrzymała Izabela Krasińska za publikacje historyczne nawiązujące do Ziemi Sandomierskiej. W imieniu laureatki, nagrodę odebrał dr Piotr Sławiński.

  W XIII szkolnej edycji o Nagrodę Burmistrza Miasta Sandomierza „Bonum Publicum” im. A. Patkowskiego komisja dokonała oceny prac nadesłanych do I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum i po wnikliwej analizie zdecydowała, że nagrodę I stopnia otrzymały Aleksandra Marciniec i Wiktoria Wojtaszek z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku Zdroju za przygotowanie opracowania pt. „Ponidzie. Region, tradycja – mała ojczyzna i jej piewca Leszek Marciniec – Ola Marciniec”. Nagrodę II stopnia otrzymały: Ilona Marzec, Aleksandra Pawlicka, Agata Wątroba, Aneta Czarna z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu za przygotowanie prezentacji pt. „Kościółki typu wieluńskiego”. Nagrodę III stopnia otrzymała Kamila Adamczyk z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie za przygotowanie opracowania pt. „Zabytki mojego regionu – powiat włoszczowski”. Wyróżnienia otrzymali: Małgorzata Nowak z Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Bidzinach za przygotowanie pracy pt. „Droga do chwały” oraz Natalia Hajdukiewicz, Sylwia Kubik, Krystian Masternak, Mateusz Wiatrek z Gimnazjum w Zespole Szkół we Włostowie za przygotowanie pracy pt. „Cukrownia Włostów w latach świetności i upadku”.

  Uroczystość uświetnił występ Teatru Przedmieście prowadzonego przez Galicyjskie Towarzystwo Edukacyjne „Gate” w spektaklu „Obietnica”.