1 czerwca 2016 r. na Wiejskiej w Warszawie obradował XXII Sejm Dzieci i Młodzieży. Wśród 460 posłów z całej Polski znaleźli się czterej sandomierscy gimnazjaliści - Filip Kania, Maciej Grochowski, Łukasz Ziarko i Mateusz Piątkowski. Aby uzyskać mandat poselski uczniowie musieli zrealizować autorskie projekty, dotyczące miejsc pamięci narodowej w swoich miejscowościach.
Filip Kania i Maciej Grochowski uzyskali maksymalną liczbę punktów w województwie świętokrzyskim za projekt dotyczący pomnika ,,Mieszkańcom Ziemi Sandomierskiej, ofiarom II wojny światowej".
W nagrodę byli oni delegatami naszego województwa na posiedzeniu komisji problemowej w Sulejówku i współtworzyli uchwałę dotyczącą miejsc pamięci. Z kolei Mateusz Piątkowski i Łukasz Ziarko stworzyli projekt o pomniku pomordowanych w 1940 r. ,który znajduje się w Górach Wysokich.
O mandatach poselski do SDiM ubiegało się 1252 gimnazjalistów i licealistów. Mandat zdobyło 460 osób, wśród nich czterech sandomierzan. 1 czerwca zasiedli oni w ławach poselskich w Sali Posiedzeń Sejmu, by wspólnie przegłosować wypracowaną wcześniej w Sulejówku uchwałę. Tematem przewodnim tegorocznego posiedzenia były Miejsca pamięci- materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej tożsamości. Uchwała większością głosów została przyjęta.
Młodzi posłowie zostali zaproszeni przez Minister Edukacji Narodowej panią Annę Zalewską do członkostwa w Radzie Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej.