Zapraszamy do zapoznania się z „Programem Rewitalizacji Miasta Sandomierza na lata 2016-2023”.
W przypadku uwag lub sugestii prosimy o ich zgłaszanie wg załączonego formularza do dnia 28 grudnia 2016r.

Uwagi/sugestie można składać od 19.12.2016r. do 28.12.2016r.

  • pocztą na adres: Urząd Miejski w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz (liczy się data wpływu)


FORMULARZ UWAG.doc

PROGRAM REWITALIZACJI SANDOMIERZA.pdf