Pod hasłem „Ekologiczna Dwójka” w dniu 28 kwietnia 2016 r. w Gimnazjum nr 2 im. 2 Pułku Piechoty Legionów w Sandomierzu odbyła się ekologiczno-edukacyjna impreza środowiskowa.

 Dwójka otworzyła swe podwoje by zainteresować przybyłych gości zagadnieniami związanymi z ekologią, zdrowym stylem życia, a także by zaprezentować swoją bogatą ofertę edukacyjną. W programie przewidziano zarówno występy artystyczne (poetyckie i muzyczne), zajęcia sportowo-sprawnościowe oraz konkursy ekologiczne i kulinarne.

Jednocześnie uczniowie, włączając się w obchody Światowego Dnia Ziemi, zwrócili uwagę na zagrożenia jakie niesie szybki rozwój cywilizacji i naruszanie równowagi między człowiekiem, a środowiskiem, w którym on żyje.