Przed rozpoczęciem sezonu turystycznego w Sandomierzu postawiono 5 nowych tablic witających turystów przyjeżdżających do miasta.