W ramach Dni Honorowego Krwiodawstwa swoje święto obchodził także Klub Honorowych Dawców Krwi "AIMA" działający przy Seminarium. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą świętą, której przewodniczył ks. Rafał Kułaga, Rektor Seminarium i opiekun Klubu. Po Mszy odbyło się spotkanie, na którym uczestniczyli: Marek Bronkowski Burmistrza Sandomierza, przedstawiciele Oddziału Terenowego w Sandomierzu RCKiK w Kielcach, Prezesa PCK Sandomierz oraz zaproszeni goście. W dalszej części uroczystości zostały wręczone upominki dla krwiodawców i gości. Był to czas wspólnego spotkania, wymiany doświadczeń, a także wyznaczenie celów na najbliższy czas.

    Klub HDK "AIMA" powstał  19 maja 1995 roku. Pierwszym prezesem był ks. Zbigniew Kargul. Wiele pracy i energii w organizowanie się działalności Klubu włożył także ks. Jan Wilk. Do 1 stycznia 1999 roku, Klub należał do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Z tego okresu zachowały się dokumenty archiwalne do których dostęp jest utrudniony.

   1 stycznia 1999 Oddział Terenowy w Sandomierzu został przejęty przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, zachowana jest pełna dokumentacja komputerowa. Klub w tym okresie, tj. od 1 stycznia 1999 do listopada obecnego roku oddał blisko tysiąc litrów krwi.

   Obecnie Klub liczy 26 czynnych członków. Alumni propagują ideę krwiodawstwa podczas katechez oraz różnego rodzaju spotkań wyjaśniając cel i sens bycia krwiodawcą. Członkowie Klubu uczestniczą także w Spotkaniach Rejonowych oraz innych zebraniach.

    Krwiodawców zarejestrowanych, działających czynnie w granicach diecezji sandomierskiej jest obecnie jest ponad tysiąc.