W dniu 24 listopada 2016 roku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Sandomierskie Spotkanie z Kulturą, organizowane przez Niezależną Inicjatywę Kulturalną we współpracy z Sandomierskim Centrum Kultury. Spotkanie o egzotycznej nazwie „Karpacki Orient” objawiło publiczności wachlarz barw i kulturowej różnorodności polskiego i ukraińskiego regionu Karpat. Naszym gościem był pan Paweł Główka – lazik, przewodnik beskidzki i instruktor przewodnictwa górskiego. Pan Paweł z typową sobie charyzmą opowiedział o podróżowaniu w rejon Karpat, szlakiem drewnianej architektury cerkiewnej.

Jego opowieściom towarzyszyły piękne fotografie, ilustrujące różnorodne style architektoniczne, które wyewoluowały na obszarze Karpat. Zgromadzona w Lapidarium pod Ratuszem publiczność miała okazję zapoznać się ze stylem zachodnio – łemkowskim, wschodni –łemkowskim, bojkowski, huculski, czy marmaroski.  Większość z prezentowanych cerkwi została wpisana na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.  Duża część zabytków niestety nie miała takiego szczęścia i, albo niszczeje w zapomnianych górskich rejonach, albo już zniknęła z powierzchni ziemi.

W kolejnej części spotkania pan Paweł opowiedział o symbolice, funkcji i znaczeniu cerkiewnej architektury: poszczególnych jej elementów oraz wyposażenia. Uwagę skupił przede wszystkim na najważniejszej części wnętrza cerkwi, mianowicie ikonostasie. Ikonostas jest ozdobną, pokrytą ikonami ścianą oddzielającą prezbiterium od przeznaczonej dla wiernych nawy. Ikonostas stanowi granicę miedzy strefą przebywania Boga, gdzie kapłan sprawuje Świętą Liturgię a strefą wiernych, wpatrujących się w twarze przedstawionych na ikonach świętych, próbując zrozumieć tajemnicę tej Liturgii. 

Wykład na tak poważny temat urozmaicony był legendami i anegdotami, które co chwila wywoływały uśmiech na twarzach.

Spotkanie, jak zawsze, upłynęło w bardzo mniej atmosferze.

Wszystkim zgromadzonym w Lapidarium pod Ratuszem serdecznie dziękujemy za przybycie.

Kolejne grudniowe spotkanie przeniesie nas  na wyspę Cejlon.


Tekst i foto: Sandomierskie Centrum Kultury