W piątek, 20 maja 2016 roku Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego wraz z Markiem Bronkowskim Burmistrzem Sandomierza uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym w I Liceum Ogólnokształcącym Collegium Gostomianum w Sandomierzu dotyczącym samorządu i zawodów przyszłości. Sandomierscy licealiści chętnie podejmowali dialog z Marszałkiem, pytania dotyczyły wielu płaszczyzn związanych z gospodarką i perspektywami zatrudnienia i rozwoju zawodowego na terenie województwa. Ta niecodzienna wizyta okazała się niezwykle pożyteczna dla obydwu stron. Adam Jarubas miał okazję wysłuchania głosu młodych ludzi, którzy niebawem wejdą na rynek pracy i będą przyszłością województwa, młodzież natomiast poznała odpowiedzi na nurtujące ich pytania z zakresu samorządności i gospodarki u samego Marszałka Województwa – czyli u źródła.

     Po wizycie w sandomierskim liceum Marszałek zapoznał się z projektem dwóch sandomierskich inwestycji zaplanowanych na najbliższe lata – Rewitalizacji Parku Miejskiego w Sandomierzu oraz Przebudowy i nadbudowy Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dwa wspomniane wyżej projekty przeszły pozytywną drogę oceny formalnej w procesie starań o pozyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Obecnie wszystkie projekty złożone przez beneficjentów z województwa świętokrzyskiego oczekują na ocenę merytoryczną. Kwota wnioskowana z EFRR na rewitalizację sandomierskiego Parku Miejskiego to 5 540 452, 58 zł, natomiast na przebudowę Biblioteki zawnioskowano o kwotę 3 520 675,49 zł.

     Adam Jarubas miał okazję zapoznać się z projektami sporządzonymi przez architektów, ale także udał się do miejsc, które zostaną zrewitalizowane. Wizyta w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz w sandomierskim parku uświadczyła Marszałka w przekonaniu, jak bardzo potrzebna jest praca nad renowacją tych dwóch miejsc.