Z dniem 1 kwietnia 2016r. swoją działalność rozpoczęła   Świetlica Środowiskowa w Sandomierzu- jednostka organizacyjna Gminy Sandomierz. Swoje zadania świetlica realizuje w dwóch punktach: przy ul. Słowackiego 15 oraz przy ul. Portowej 24 w Sandomierzu ( kiedyś świetlice „Przystań” i „Bajka” ). W miesiącu maju w świetlicy przy ul. Portowej 24 odbywają się „Drzwi otwarte”, podczas których każdy może poznać placówkę oraz uczestniczyć w proponowanych zajęciach i zabawach przygotowanych przez wychowawców. Serdecznie zapraszamy.