Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu już po raz drugi zorganizował konkurs literacki pod hasłem „Słowa zamiast bomb”, którego rozstrzygnięcie odbyło się 20 maja br., w sali Kina Starówka w Sandomierskim Centrum Kultury. W rywalizacji wzięli udział gimnazjaliści  oraz młodzież szkół średnich z terenu gminy Sandomierz.  

  Celem konkursu było zwrócenie uwagi młodzieży szkolnej na problematykę zjawiska przemocy oraz promowanie postaw prospołecznych, wskazanie alternatywnych, akceptowalnych  form rozwiązywania konfliktów.

  Konkurencja polegała na napisaniu listu do dowolnie wybranej postaci fikcyjnej lub historycznej, która doświadczyła okrucieństw wojny, lub innego rodzaju krzywd, aktów przemocy.

  Uroczyste rozstrzygnięcie poprzedził cykl rozmów na temat przemocy. Uczestnicy zgromadzeni w SCK mieli okazję wysłuchać prelekcji na temat przemocy oraz roli policji w udzielaniu pomocy osobom pokrzywdzonym, którą wygłosił Jacek Kulita z Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu. Następnie młodzi uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać bardzo interesującego słuchowiska dotyczącego problemu przemocy, a także osobistego świadectwa osoby, która podzieliła się z młodzieżą swoimi niezwykle cennymi i pouczającymi doświadczeniami.

  Przed wręczeniem nagród głos zabrała Grażyna Łebek Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu podsumowując zmagania literackie sandomierskiej młodzieży. Dyrektor dodała, że prace  laureatów zostaną opublikowane w miesięczniku „Sandomierzanin” oraz na stronie OPS-u.

  Ostatnim punktem konkursu było wręczenie nagród autorom najlepszych listów oraz wyróżnienie wszystkich prac, bowiem jak podkreśliła Grażyna Łebek Dyrektor OPS wszystkie listy zawierały wyjątkowe przesłanie, a ich treść była unikalna i bardzo ciekawa dla oceniających.

  W imieniu Marka Bronkowskiego Burmistrza Sandomierza nagrody wręczyła Aneta Przyłucka Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich gratulując wszystkim uczestnikom inwencji twórczej i odwagi zmierzenia się z niełatwą tematyką konkursu literackiego.

  Spotkanie prowadziła Sylwia Rybacka Dyrektor Fundacji Kultury Ziemi Sandomierskiej.

   Inicjatywę konkursu wsparli: Starosta Powiatu Sandomierskiego, Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu Miejska Biblioteka Publiczna w Sandomierzu, Redakcja Miesięcznika „Sandomierzanin”, Sandomierskie Centrum Kultury.

Konkurs stanowi integralny etap programu profilaktycznego realizowanego w roku 2015 przez OPS Sandomierz pn. „Profilaktyka receptą na lepsze jutro”.