Zachęcamy mieszkańców do wzięcia udziału w planowaniu działań rewitalizacyjnych w obszarach problemowych naszego miasta. W tym celu udostępniamy specjalną, dedykowaną zakładkę internetową (http://www.sandomierz.pl/dla-mieszkanca/rewitaliza...), gdzie publikować będziemy różnorodne informacje, materiały poglądowe, sprawozdania i sondaże dotyczące rewitalizacji w Sandomierzu. 

   Mamy nadzieję, że wśród nich znajdziecie Państwo zarówno inspirację, jak i podstawy do satysfakcjonującej partycypacji w procesie rewitalizacji problemowych obszarów miasta Sandomierza.