Dzieci i młodzież z rejonu Sandomierzu wzięły udział w drugiej edycji „Podwórkowy Wychowawca”. Akcja ciesząca się dużym powodzeniem, również i w tym roku znalazła swoją kontynuację, której realizatorami byli: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Sandomierskie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Świetlica Środowiskowa.

Prowadzone zajęcia wpisywały się w Gminny Program Profilaktyki i wynikały z realizacji zapisów art. 41 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 487 z późn. zm.).

Wakacje w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sandomierzu przebiegały pod hasłem „Biblioteka pełna inspiracji”. Dzięki dofinansowaniu pochodzącemu z programu „Podwórkowy Wychowawca” pracownicy tej placówki przygotowali dla najmłodszych mieszkańców miasta w okresie wakacji wiele atrakcji. Wakacje upłynęły twórczo i wesoło. W wakacyjne wtorki odbywało się „Planszogranie”, podczas którego dzieci mogły skorzystać z bogatej oferty gier planszowych. W środy i czwartki najmłodsi uczestniczyli w tzw. „Poczytankach”, zapoznając się z literaturą dla dzieci. Piątek był dniem przeznaczonym dla małych artystów. Najmłodsi przygotowali prace  plastyczne (m. in.  obrazy z barwionej soli, modele przestrzenne, własne portrety, figury z modeliny plasteliny). Dzieci uczestniczyły w „Morskim balu”, na który własnoręcznie wykonały dekoracje i kostiumy. Dla najbliższych uczestnicy wakacji w bibliotece  przygotowali przedstawienie kukiełkowe pt. „Kopciuszek”.

Świetlica Środowiskowa w Sandomierzu w ramach akcji „Podwórkowy Wychowawca”, w wakacyjne piątki organizowała różnorakie zajęcia dla dzieci, atrakcje kryły się pod hasłami np: „Legenda o Halinie Krępiance” – (zwiedzanie Podziemnej Trasy Turystycznej, zajęcia plastyczne tworzenie mapy podziemi), „Legenda o rękawiczkach Królowej Jadwigi  - (spacer po Wąwozie Królowej Jadwigi, zajęcia plastyczne – temat „Królowa Jadwiga mogła tak wyglądać”) „Ojciec Mateusz” – („Tropimy Ojca Mateusza”, quiz wiedzy o serialu „Ojciec Mateusz” na dziedzińcu zamkowym), Brama Opatowska – (zwiedzanie bramy, zajęcia plastyczne – szkice węglem), Dom Jana Długosza – (zwiedzanie Domu Długosza, turniej profilaktycznych gier planszowych na pl. Jana Pawła II), kościół św. Jakuba- (zwiedzanie kościoła i krypty, grill z oo. Dominikanami, turniej szachowy).

Sandomierskie Centrum Kultury w ramach akcji „Podwórkowy Wychowawca”
doposażyło w materiały zajęcia fotograficzne prowadzone z młodzieżą w  Pracowni Plastycznej na Rynku Starego Miasta. Zajęcia bazowały na fotografii analogowej prowadzone w technice tradycyjnych materiałów światłoczułych  z użyciem XIX i XX-wiecznych aparatów wielkoformatowych oraz sprzętu ciemniowego. Ponadto SCK podjęło działania mające na celu zakup wyposażenia do pracowni modelarskiej, jaka zacznie funkcjonować od września 2016 roku w Centrum Rekreacji MOSIR przy ul. Portowej 24 w Sandomierzu. Pracownia będzie działać w strukturze Sandomierskiego Centrum Kultury, przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sandomierzu.

W ramach akcji „Podwórkowy Wychowawca” w Centrum Rekreacji MOSiR przy  ul. Portowej 24 w lipcu i sierpniu, we wtorki i czwartki, odbywały się plenerowe  zajęcia rekreacyjne. W trakcie zajęć uczestnicy rozwijali swoje umiejętności ruchowo koordynacyjne, poznawali zarówno nowe, jak i tradycyjne gry i zabawy.  Pod okiem instruktorów młodzi uczestnicy brali udział w grach tj.: badminton, speedminton, bule.  Ponadto, każdy mógł spróbować chodzenia na szczudłach czy strzelania z łuku, a  w deszczowe dni wspinania na ściance wspinaczkowej. 

W okresie wakacyjnym od lipca do sierpnia na terenie Kompleksu Rekreacyjnego przy ul. Żółkiewskiego w Sandomierzu odbywa się plenerowy turniej tenisa stołowego Grand Prix. W sierpniu odbywały się także zajęcia rekreacyjno – sportowe dedykowane dla dzieci  i młodzieży szkolnej, które miały na celu kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej poprzez naukę gier i zabaw ruchowych, mini turnieje, gry i zabawy dawne, promocja gier oraz zabaw rekreacyjnych. Na terenie Miejskiego Stadionu Sportowego przy ul. Koseły 3a instruktor tenisa ziemnego prowadził zajęcia dla grupy dzieci (10 osób). Spotkania odbywały się przez cały lipiec dwa razy w tygodniu. Celem zajęć była nauka podstawowych elementów gry w tenisa ziemnego. Zajęcia przewidziane były dla początkujących adeptów tej dyscypliny.

Podsumowaniem akcji „Podwórkowy Wychowawca” był wyjazd dzieci na jednodniową wycieczkę do Parku Rozrywki i Miniatur Sabat – Krajno, która miała miejsce w piątek, 26 sierpnia. Po sprawdzeniu autokaru przez funkcjonariuszy policji z Powiatowej Komendy Policji w Sandomierzu, bezpiecznej podróży wszystkim uczestnikom wycieczki, życzył Marek Bronkowski Burmistrz Sandomierza.