W środę, 31 sierpnia br., Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego otworzył urnę  i dokonał czynności liczenia kart do głosowania na projekty z propozycjami zadań do Sandomierskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok. Po przeliczeniu złożonych kart ustalono, że na poszczególne projekty oddano następującą liczbę głosów:

  1. „Od Sandomierza do NBA” - 53 głosy,
  2. „Zachować tradycję – Dożynkowy Festyn Rodzinny w Nadbrzeziu”93 głosy,
  3. „Mobilne Miasteczko Ruchu Drogowego”– 275 głosów,
  4. „Budowa oświetlenia napowietrznego ogródków działkowych ROD im. T. Kościuszki 
    w Sandomierzu”
    133 głosy,
  5. „CrosSan Mini, Intro oraz Rekrut w Sandomierzu”4 głosy,
  6. „Jasno, czysto i bezpiecznie. Zagospodarowanie terenu przy ulicy Schinzla obok szpitala”67 głosów.

Karty wymagają sprawdzenia pod kątem prawidłowości wypełnienia oraz zgodności ze Zbiorem Ludności Wydziału Spraw Obywatelskich.