Burmistrz Sandomierza zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Sandomierza Uchwały ws. zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości.