Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

Członek Rady Ministrów

Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów

ds. Funduszy Europejskich i Rozwoju Regionalnego

Pan Jerzy Kwieciński

oraz

Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica

Pan Marek Jońca

serdecznie zapraszają

na KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU „STRATEGII NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU”,

które odbędą się w dniu 21.09.2016r. w

Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Koprzywnicy

ul. Rynek 39, 27-660 Koprzywnica

o godzinie 10:30

Uwarunkowania i kierunki rozwoju powiatu w kontekście województwa Świętokrzyskiego w świetle „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”

Godziny

Harmonogram Spotkania

10:30

Powitanie uczestników i otwarcie konferencji

Marek Jońca – Burmistrz Miasta i Gminy w Koprzywnicy

10:40 – 11:25

Prezentacja Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju

Jerzy Kwieciński - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Członek Rady Ministrów, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Funduszy Europejskich i Rozwoju Regionalnego

11:30 – 12:15

Dyskusja panelowa

12:15 – 12:30

Podsumowanie spotkania