Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach udostępnił do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Podkomponentu 3B Ochrona przed powodzią Sandomierza i Tarnobrzega  Kontrakt 3.1B - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza ...  więcej info w dokumentach do pobrania poniżej