Po raz kolejny z inicjatywy pedagoga szkolnego pani Haliny Dziarek w Szkole Podstawowej nr 3 im. Armii Krajowej w Sandomierzu odbywały się zajęcia w ramach Wolontariatu Studenckiego „Projektor”. Program realizowany był w klasie pierwszej
w dniach od 05.09.2016 r. do 09.09.2016 r. Głównym celem przedsięwzięcia była integracja grupy klasowej poprzez różnego rodzaju działania artystyczne i rekreacyjne. Scenariusze zajęć zawierały dużą ilość gier i zabaw grupowych. Taki sposób pracy uczył dzieci rozwiązywać konflikty, współpracować i wzajemnie się poznawać. Ponadto wzmocnił poczucie podmiotowości i akceptacji w grupie. Przestrzeganie reguł gier i zabaw był dla nich procesem uczenia się funkcjonowania w społeczności klasowej i szkolnej.

   Wychowawczyni pani Edyta Ciżyńska dziękując studentkom z Katowic podkreśliła, że organizowane zajęcia w klimacie serdeczności i otwartości umożliwiły pierwszakom przeżycie sukcesu, tak bardzo potrzebnego w pierwszych dniach nauki w szkole. Wyrazem wdzięczności za trud włożony w realizację projektu był również uśmiech na dziecięcych buziach.