W sandomierskim ratuszu, 13 września odbyło się spotkanie Sandomierskiej Grupy Zakupowej, podczas którego omówiono wspólne zakupy paliwa gazowego i energii elektrycznej na lata 2017-2018 dla miast, gmin i powiatu sandomierskiej.

      W listopadzie 2015 roku, 9 gmin powiatu sandomierskiego oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej oraz Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, podpisało umowę na wspólny zakup gazu wykorzystywanego przede wszystkim jako paliwo grzewcze. W ubiegłym roku według orientacyjnych wyliczeń oszacowano, że wspólny zakup ma przynieść blisko 900 tyś. zł oszczędności rocznie. Umowa z dostawcą paliwa, wyłonionym w drodze przetargu obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Połowa oszczędności z tytułu zakupu gazu każda z gmin miała przekazać jako dotację celową na wsparcie działalności oddziału paliatywnego sandomierskiego szpitala. 

      Marek Bronkowski Burmistrz Sandomierza wystosował list otwarty do włodarzy powiatu sandomierskiego, w którym czytamy - Półtora roku temu utworzyliśmy wspólnie Sandomierską Grupę Zakupową. Jesteśmy już po posumowaniu i porównaniu kosztów zużycia gazu za I półrocze tego roku. Jesteśmy też po kolejnych przetargach na zakup gazu oraz energii elektrycznej.  Nasze zakładane plany zostały zrealizowane. Mamy znaczące oszczędności. Dobitnie widać, że „w grupie siła”.

     Z pewnością Państwo pamiętają, że tworząc Grupę, podpisując list intencyjny, razem określiliśmy i przyjęliśmy jako cel społeczny – pomoc Oddziałowi Medycyny Paliatywnej sandomierskiego, powiatowego szpitala, w postaci przekazywania 50% zaoszczędzonej kwoty na zakupie gazu, czy od 2017 roku też i energii elektrycznej.

Mam nadzieję, że nie ma potrzeby uzasadniania tego celu. Gmina Miejska Sandomierza już przekazała w formie uchwały, a za nią porozumienia kwotę 27.000 zł na zakup łóżek dla pacjentów Oddziału Medycyny Paliatywnej. Wójtowie Gminy Dwikozy i  Gminy Samborzec również podzielą się swoimi oszczędnościami.

         Serdecznie proszę Państwa o taki sam gest. Koszt jednego łóżka z wyposażeniem wynosi ok. 5 - 6 tysięcy złotych. Tak jak wspólnie oszczędzamy na zakupie gazu, tak wspólnie postarajmy się do końca tego roku sfinansować wymianę  wszystkich łóżek na Oddziale. Będzie to bardzo ważna i niezwykle potrzebna pomoc. Pozwalam sobie dołączyć jako wzór do powielenia uchwałę  Rady Miasta Sandomierza oraz treść porozumienia.