Wprawdzie dopiero 23 kwietnia 1994 roku został podpisany oficjalny Dokument o Wzajemnej Współpracy pomiędzy I Liceum Ogólnokształcącym w Sandomierzu a Goethe-Gymnasium w Emmendingen, to jednak już od września 1989 roku, czyli już od ponad 25 lat, mają miejsce wzajemne wizyty uczniów ze szkół partnerskich w Emmendingen i w Sandomierzu. Zazwyczaj są to grupy liczące ponad 20 uczniów, są jednak wśród nich mniejsze, kilkuosobowe pracujące nad projektami przedmiotowymi.

   Tym razem do Sandomierza przybyła dwunastoosobowa grupa uczniów pod opieką  Uwe Beckera i Lisy Engelken. Uczniowie zostali zakwaterowani u swoich polskich rówieśników, nauczycieli natomiast przyjęli w swoich domach germaniści z I LO Collegium Gostomianum.

   Program wymiany był bardzo urozmaicony. Oprócz uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych zawierał zwiedzanie miasta (w formie gry miejskiej), Gór Pieprzowych, rejs statkiem po Wiśle oraz różnego rodzaju aktywności sportowe. Niemiecka grupa miała też możliwość zwiedzenia  Krakowa, Kazimierza Dolnego i Nałęczowa, a także Wieliczki.

   Grupa niemieckich i polskich uczniów spotkała się również z Markiem Bronkowskim Burmistrzem Sandomierza, który przywitał ich w Urzędzie Miejskim. Gospodarz miasta przypomniał historię partnerstwa miast, a także wskazał istotną rolę wymiany młodzieży, która trwa nieprzerwanie od wielu lat.