Uroczystość patriotyczna upamiętniająca 150. rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła się 5 grudnia 2017 r. w Sandomierzu.

  Wzięli w niej udział: Marek Bronkowski burmistrz Sandomierza, Andrzej Gajewski sekretarz miasta, sandomierscy radni na czele z Piotrem Chojnackim przewodniczącym Rady Miasta, Adam Bidas dowódca Jednostki Strzeleckiej nr 2018 w Sandomierzu, dr Dominik Abłamowicz Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, Zbigniew Puławski dyrektor Sandomierskiego Centrum Pamięci, uczniowie sandomierskich szkół, w tym klasy mundurowej Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu oraz mieszkańcy miasta.

    Wydarzenie zainaugurowała inscenizacja powitania w 1934 roku Marszałka Józefa Piłsudskiego przez burmistrza Sandomierza. W rolę Marszałka wcielił się Adam Bidas, natomiast w ówczesnego burmistrza Adama Musielskiego Marek Bronkowski. Podczas spotkania z rąk burmistrza Sandomierza nastąpiło odczytanie i wręczenie aktu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza Marszałkowi Piłsudskiemu.

   Podczas kolejnej części uroczystości w sandomierskim Ratuszu odbyła się okolicznościowa prelekcja pt. „Śladami Józefa Piłsudskiego po Wileńszczyźnie” autorstwa Aleksandry Pawłowskiej- Mazur z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu, podczas której przytoczono wiele aspektów dotyczących życia Marszałka. Zwieńczeniem prelekcji była rozmowa między uczestnikami obchodów. Rozmawiano o jego związkach Józefa Piłsudskiego z Sandomierzem oraz działalnością na rzecz odbudowy powojennej Polski.

    W związku ze 150. rocznicą urodzin Marszałka w siedzibie Archiwum Państwowego w Kielcach Oddział w Sandomierzu otwarto okolicznościową wystawę. Można na niej obejrzeć dokumenty z miejscowego zasobu archiwalnego, związane bezpośrednio z Jego osobą jak również z pamięcią o Nim. Do ciekawszych archiwaliów należy zaliczyć fotografie: Dyplom Nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Sandomierza Wodzowi Narodu, który był Mu wręczony w 1934 r. oraz dokumenty dotyczące pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pomnik miał stanąć w reprezentacyjnym miejscu Nowego Miasta w Sandomierzu, przed Domem Ludowym. Obejrzeć można rzut fundamentów oraz wizualizację (szkic) wykonaną przez Witolda Orłowskiego. Wybuch wojny stanął na przeszkodzie rozbudowy miasta, a co za tym idzie realizacji tego przedsięwzięcia. Ponadto na wystawie znajdują się kopie fotografii, książki i nekrologii Jemu poświęcone.