Uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju przez harcerzy sandomierskiego Hufca ZHP na ręce Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza oraz Marka Bronkowskiego burmistrza Sandomierza odbyło się 17 grudnia 2017 r. w kościele pw. św. Michała Archanioła w Sandomierzu.

  Blisko 100 osobowa reprezentacja Hufca ZHP Sandomierz odebrała Ogień z Betlejem w Zakopanem podczas uroczystego przekazania go przez skautów Słowackich. Sandomierskie spotkanie harcerzy i zuchów z kilku hufców i drużyn z terenu diecezji oraz przybyłych gości rozpoczęło uroczyste wprowadzenie Betlejemskiego Światełka Pokoju do kościoła, gdzie wspólnie modlono się o dar pokoju w krajach na Bliskim Wschodzie oraz w intencji druhów i druhen z terenu diecezji. Mszy św. przewodniczył bp K. Nitkiewicz z udziałem ks. Rafała Kułagi rektora seminarium i kapelana harcerskiego.

   Na zakończenie Mszy św. biskup poświęcił opłatki bożonarodzeniowe, które zostały rozdzielone pomiędzy drużyny i zastępy harcerskie na ich świąteczne spotkania. Harcerze przekazali Światełko Betlejemskie Markowi Bronkowskiemu gospodarzowi miasta. Burmistrz podziękował harcerzom za ich coroczną troskę o to, by światło docierało do Sandomierza i podkreślił, że jego blask jest przesłaniem do wzajemnej bliskości i braterstwa na cały rok. Komendant sandomierskiego hufca hm. Czesław Rączkiewicz podziękował harcerzom i wychowawcom za całoroczną pracę oraz złożył wszystkim świąteczne życzenia.

   Następnie druhowie i zuchy z drużyn z terenu diecezji i mieszkańcy miasta odbierali Ogień z Betlejem, aby zanieść go w swoje środowiska wraz z przesłaniem pokoju, jakie niesie narodzenie Bożego Syna. W sandomierskim spotkaniu wzięli udział harcerze i zuchy z Annopola, Gościeradowa, Dwikozów, Grabówki, Kleczanowa, Liśnika Dużego, Samborca i Sandomierza.

   W tym roku Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Polski już po raz dwudziesty siódmy. W dniach poprzedzających święta Bożego Narodzenia światło wędruje do wszystkich chorągwi, hufców i środowisk harcerskich, a za ich pośrednictwem do urzędów, instytucji, samorządów oraz mieszkańców miast i wsi.

   Pod koniec Mszy św. burmistrz Sandomierz rozdał wszystkim uczestnikom słodkie upominki.