Dziesięć seniorek z Sandomierza przeszkoliło się już w Latającej Akademii Edukacji Cyfrowej. Na warsztatach panie uczyły się min. jak wirtualnie robić zakupy, obsługiwać konto w banku czy załatwić sprawę w urzędzie.

   Lekcje odbywały się w Ośrodku Promocji Aktywności Kulturalnej w Sandomierzu. – Panie były bardzo zaangażowane, zadawały mnóstwo szczegółowych pytań i świetnie radziły sobie z zadaniami – chwali Rachid Hemine, lider Cyfrowy z Sandomierza, który prowadzi szkolenia. – Na pierwszych zajęciach zawsze poznajemy sprzęt komputerowy oraz platformę e-learningową. Dowiadujemy się też jak bezpiecznie korzystać z Internetu. Na kolejnych, skupimy się na bardziej zaawansowanych tematach – dodaje.

   Zajęcia obserwował także harcmistrz Czesław Raczkiewicz, komendant Hufca ZHP Sandomierz. – Dzięki kursom seniorzy przestają się bać komputera i Internetu. Poznają umiejętności, które ułatwią im życie. Dlatego też harcerze z hufca Sandomierz będą aktywnie zachęcać mieszkańców do udziału w projekcie – dodaje.

    Uczestnikami Latającej Akadem Edukacji Cyfrowej mogą być osoby pełnoletnie. Podczas 32-godzinnego kursu dowiedzą się min. jak wirtualnie zrobić zakupy i prowadzić firmę, budować swoją stronę internetową, a także korzystać z platformy ePUAP. Chętni mogą zgłaszać się do udziału w kursie także przez stronę internetową www.latajaca.pl.

    Po zakończeniu rekrutacji do Akademii, w gminach rozpocznie się tworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu. Zostaną one wyposażone w najnowocześniejsze oprogramowanie komputerowe, przyjazne także dla osób niepełnosprawnych. Mieszkańcy gmin uczestniczących w projekcie, będą mogli z nich korzystać także po jego zakończeniu.

   Pomysłodawcą i realizatorem unikatowego projektu jest Chorągiew Kielecka ZHP, a partnerem samorządowym Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Będzie on realizowany w 41 gminach (39 z województwa świętokrzyskiego i dwóch ze śląskiego). Celem projektu Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej jest podniesienie kompetencji cyfrowych, głównie wśród osób starszych z terenów wiejskich. Udział w projekcie otworzy przed nimi nowe możliwości, głównie w sferze załatwiania wielu spraw urzędowych drogą on-line. To wielka oszczędność czasu oraz poprawienie komfortu życia. Dzięki projektowi wzrośnie liczba spraw realizowanych drogą elektroniczną i poprawią się relacje pomiędzy klientem a urzędem – mówi harcmistrz Tomasz Rejmer, Komendant Chorągwi Kieleckiej ZHP.

   Projekt "Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej- podnoszenie kompetencji cyfrowych osób powyżej 18 roku życia" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Jego całkowita wartość wynosi 6,4 mln zł, z czego ponad 5,9 mln zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej.