W sandomierskim Ratuszu odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe, w którym udział wzięli władze miasta, sandomierscy radni, przedstawiciele władz powiatowych, samorządowych, służb mundurowych, duchowieństwa, przedstawiciele środowisk kombatanckich, instytucji kultury oraz mieszkańcy. Na spotkaniu obecni byli również harcerze z betlejemskim światełkiem pokoju.

  Zgromadzonych w sali obrad Rady Miasta powitał Marek Bronkowski burmistrz Sandomierza, który złożył wszystkich zgromadzonym życzenia, zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz spełnienia wszystkich planów. Następnie ks. bp Edward Frankowski Biskup Senior Diecezji Sandomierskiej udzielił wszystkim błogosławieństwa, święcąc jednocześnie wigilijny opłatek.

  Podczas spotkania nie zabrakło kolęd wykonanych przez Trio Saksofonowe Moderato wraz z wokalistką Oliwią Łukawską.