Spotkanie dotyczące współpracy Sandomierskiej Grupy Zakupowej, w skład której wchodzą gminy powiatu sandomierskiego odbyło się 5 grudnia 2017 r. w sandomierskim Ratuszu. Przedstawicieli gmin powiatu sandomierskiego, starostwa powiatowego oraz spółek wchodzących w skład grupy powitał Marek Bronkowski burmistrz Sandomierza.

  W trakcie spotkania podsumowano dotychczasową, owocną współpracę oraz dalsze perspektywy rozwoju grupy. Dzięki uzyskanym oszczędnościom przy grupowym zakupie energii elektrycznej i gazu udało się m.in. zakupić specjalistyczne łóżka dla Oddziału Paliatywnego Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu.

   Podczas zebrania zastanawiano się również nad rozbudową grupy o inne podmioty i jednostki samorządowe.