Piątek, 22 grudnia 2017 roku był dniem uroczystego spotkania wigilijnego dla osób potrzebujących, chorych i samotnych, bezdomnych. Inicjatorem przedsięwzięcia, które zostało zorganizowane w Zamku Królewskim, był Urząd Miejski w Sandomierzu przy współudziale Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 
    Spotkanie rozpoczął Marek Bronkowski burmistrz Sandomierza, składając wszystkim życzenia świąteczne, następnie ks. Zygmunt Gil pobłogosławił opłatek. Na stole nie zabrakło tradycyjnych dań wigilijnych. Przedstawienie jasełkowe przygotowane w reżyserii Grażyny Milarskiej, przedstawiły dzieci ze Świetlicy Środowiskowej, a koncert kolęd w wykonaniu Michała Cezarego Białego umilał wszystkim czas. 
    Na scenie zaprezentowała się także uczestniczka Środowiskowego Domu Samopomocy z Sandomierza. 

Organizatorzy: Urząd Miejski w Sandomierzu, Ośrodek Pomocy Społecznej

Partnerzy: Sandomierskie Centrum Kultury, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, Fundacja Kultury Ziemi Sandomierskiej

tekst i foto: ŚDS