Uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej nr 3 w Sandomierzu uczestniczyli 5 grudnia 2017 roku w niezwykle atrakcyjnych zajęciach przygotowanych i prowadzonych przez studentów z rzeszowskich uczelni w ramach programu „Projektor – wolontariat studencki”. Studenci – wolontariusze zaproponowali naszym dzieciom warsztaty artystyczne, kulinarne oraz z zakresu animacji i pierwszej pomocy. Na zajęciach artystycznych uczniowie samodzielnie wykonywali kartki bożenarodzeniowe oraz nietopiące się bałwanki. Udział w zajęciach kulinarnych poszerzył ich wiedzę z zakresu zdrowego stylu życia, udowodnił, że zdrowe jedzenie jest smaczne i proste w przygotowaniu. Warsztat z zastosowaniem zabaw aktywizujących i gier integracyjnych miał na celu pobudzenie kreatywności i poprawę relacji koleżeńskich. Zajęcia praktyczne z zakresu pierwszej pomocy uświadomiły młodym ludziom jak ważna jest idea niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia.

   Bardzo dziękujemy studentom za przeprowadzenie zajęć, które dostarczyły naszym dzieciom niezapomnianych wrażeń.