VI Przegląd Spektakli Profilaktycznych z udziałem młodzieży z sandomierskich szkół podstawowych wraz z oddziałami gimnazjalnymi oraz Świetlicy Środowiskowej odbył się 12 grudnia 2017 r. w Domu Katolickim w Sandomierzu.

  Głównym przesłaniem imprezy było zwrócenie uwagi na problemy związane z kształtowaniem właściwych postaw wobec wszelkich używek, po które młodzi ludzie sięgają dla poczucia przynależności i akceptacji środowiska rówieśniczego, a także perspektyw zdrowego stylu życia i drogi do satysfakcji osobistych bez nałogów. Propagowanie kultury teatralnej, przeciwdziałanie patologiom społecznym z jednoczesnym wykorzystaniem elementów zabawy są działaniami pożytecznymi i potrzebnymi. Przegląd Spektakli Profilaktycznych jest wyrazem troski o rozwój młodego pokolenia i poszukiwaniem nowych form komunikacji z uczniami. Stał się alternatywnym uzupełnieniem działań z zakresu profilaktyki.

  W tegorocznym przeglądzie do rywalizacji zgłosiło się pięć zespołów z sandomierskich placówek oświatowych. Od godz. 10:00 uczniowie ze zgłoszonych jednostek mieli sposobność poprzez sztukę wypowiedzieć się na temat używek, zła, agresji, przemocy, wykluczenia, samotności oraz braku akceptacji. Wszystkie występy, które zostały zaprezentowane przed zgromadzoną publicznością były na wyrównanym, wysokim poziomie. Po burzliwych obradach, jury postanowiło przyznać wszystkim grupom wyróżnienia.

  W składzie komisji konkursowej zasiedli: Aneta Przyłucka Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, Dorota Tarnawska członek GKRPA, Grzegorz Grabowski członek GKRPA oraz Kamila Kremiec-Panek instruktor teatralny.

  Wyróżnienia zostały wręczone przez Marka Bronkowskiego burmistrza Sandomierza, Piotra Chojnackiego przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza oraz sandomierskim radnych.

   Wyróżnienia otrzymały wszystkie grupy biorące udział w spektaklu tj.: "Przystanek Dwójka” ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sandomierzu, "Nadzieja" ze Świetlicy Środowiskowej, "Zakręceni - roztańczeni" ze Szkoły Podstawowej nr 1, "Aktivus” ze Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Koło Teatralne ze Szkoły Podstawowej nr 4. 

   Inicjatorem tego przedsięwzięcia była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sandomierzu przy udziale Urzędu Miejskiego oraz Sandomierskiego Centrum Kultury.