Jeśli warunki atmosferyczne na to pozwolą w dniu dzisiejszym tj. 15 grudnia br. zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu drogowego w rejonie dworca autobusowego w Sandomierzu, na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i 11 Listopada.       Zmianie ulegnie typ skrzyżowania – wyznaczone zostanie skrzyżowanie z ruchem okrężnym w miejscu skrzyżowania zwykłego typu T.

Zaplanowano budowę ronda w wersji miejskiej: typu małego, przejezdne, wyznaczone oznakowaniem poziomym i pionowym.

UWAGA: W ramach zmiany rodzaju skrzyżowania, dostosowaniu ulegną również jego wloty co za tym idzie, ruch jednokierunkowy na dojazdach do skrzyżowania zostanie zmieniony na dwukierunkowy.

    Planowana zmiana ma na celu uporządkowanie i uspokojenie ruchu w rejonie nowo powstałej

zajezdni autobusowej.