Konferencja pt. „Zrównoważony rozwój województwa świętokrzyskiego" odbyła się 27 kwietnia 2017 roku w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach. W jej trakcie omówione zostały aspekty dotyczące sytuacji społeczno - gospodarczej województwa świętokrzyskiego w ostatnich latach.

   Inauguracji spotkania dokonał Adam Jarubas Marszałek województwa świętokrzyskiego, który podkreślił jak wielkim wyzwaniem jest sama idea zrównoważonego rozwoju. - Mamy jeszcze kilka obszarów do poprawy, jednak przez ostatnie 10 lat dużo się poprawiło. Odnieśliśmy mnóstwo sukcesów – wspólnie zmieniamy Świętokrzyskie na lepsze. W wielu gminach poprawiła się jakość życia, korzystając ze środków unijnych zrobiliśmy ogromny krok do przodu. Bardzo wam wszystkim za to dziękuję - zaznaczył marszałek.

  Spotkanie odbyło się w dwóch częściach. W pierwszej, którą rozpoczął Marek Szczepanik , członek Zarządu Województwa zaprezentowane zostały niezwykle ważne informacje o strukturze społeczno - gospodarczej naszego regionu. Podsumowano na tle poprzednich lat jak znacząco spadło bezrobocie, ile przybyło nowych podmiotów gospodarczych, jaki jest poziom infrastruktury województwa oraz stan zdrowia jego mieszkańców.

   W drugiej części konferencji swoje przemówienie wygłosił Tomasz Janusz, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, który opowiedział o inwestycjach realizowanych w naszym województwie. Na zakończenie  prof. dr hab. Eugeniusz Sobczak ogłosił wyniki XIII konkursu „Zrównoważony rozwoju jednostek samorządu terytorialnego".

   Laureatami rankingu zostali przedstawiciele najdynamiczniej rozwijających się miejscowości z naszego regionu, którzy zostali uhonorowani dyplomami.

   Sandomierz został wysoko oceniony otrzymując następujące wyróżnienia:

   - za zajęcie II miejsca w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego w 2016 roku w kategorii Gmina Miejska w województwie świętokrzyskim

   - za zajęcie II miejsca w Rankingu Dynamiki Wzrostu Liczby Osób Pracujących w okresie 2003-2015 w kategorii Gmina Miejska w województwie świętokrzyskim