Szkolny zespół tańca ludowego „Sędomir” działający przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Armii Krajowej w Sandomierzu zdobył  wyróżnienie w XIII Ogólnopolskich Konfrontacjach Zespołów Tanecznych Małogoszcz 2017.

   W imprezie uczestniczyło 127 zespołów tanecznych. „Sędomir” zaprezentował suitę tańców śląskich i krakowiaka.