Bezinteresowne oddawanie swojej krwi drugiemu człowiekowi to oddawanie mu cząstki siebie. W ramach Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża 24 listopada br. swoje święto obchodziło także Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach Oddział Terenowy w Sandomierzu oraz krwiodawcy z powiatu sandomierskiego. W spotkaniu zorganizowanym w Bursie Szkolnej wzięli udział: Marek Bronkowski burmistrz Sandomierza, Marek Jońca burmistrz Miasta i Gminy KoprzywnicaJerzy Żyła Radny Miasta SandomierzaMarcin Piwnik członek zarządu Powiatu Sandomierskiego, Paweł Niedźwiedź sekretarz powiatuprzedstawiciele  Oddziału Terenowego RCKiK w Sandomierzu, krwiodawcy oraz zaproszeni goście. 

   Burmistrz Sandomierza podziękował honorowym dawcom za wspieranie chorych w szpitalach oraz za pomoc i pracę wykonywaną na rzecz promocji idei  krwiodawstwa: 

-Składam wielkie podziękowania za propagowanie szczytnej idei oddawania krwi. Kształtowanie świadomości społecznej, tak ważne w dobie zagrożeń cywilizacyjnych, jest nieodłącznym elementem edukacji, wynikającej z troski o drugiego człowieka. To dzięki Honorowym Dawcom Krwi każdego dnia ratowane jest zdrowie i życie wielu ludzi, którzy zdani są wyłącznie na ofiarność innej osoby. Krew jest bezcennym darem, którego w żaden sposób nie można wyprodukować. Wyrażam podziw Państwa godnej do naśladowania postawie przekazywanej wraz ze wzorcami edukacyjnymi tym, którzy bezinteresownie i ofiarnie wyrażają chęć niesienia pomocy innym- mówił gospodarz miasta.

  W powiecie sandomierskim działa 15 klubów honorowych dawców krwi, do których należy ponad 1000 zarejestrowanych krwiodawców. Podczas spotkania Prezes Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach Oddział Terenowy w Sandomierzu  oraz burmistrz Sandomierza wręczyli najbardziej zasłużonym krwiodawcom  podziekowania, dyplomy i nagrody.