W listopadzie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji – dzień akceptacji i szacunku wobec różnorodności rasowej i kulturowej na całym świecie. Termin TOLERANCJA nie jest obcy młodzieży Szkoły Podstawowej nr 3 w Sandomierzu. Od października 2017 r. w ramach programu Bezpieczna+ realizowaliśmy projekt Odmienność – Różnorodność – Tolerancja. Osobami odpowiedzialnymi i koordynującymi realizację przedsięwzięcia były: mgr Iwona Niżyńska - pedagog, mgr Gabriela Nowińska-Grad - nauczyciel języka polskiego, mgr Ewa Wojna - nauczyciel wos, mgr Zofia Gołąbek - nauczyciel geografii, mgr Agata Frydryk - nauczyciel plastyki, mgr Monika Chruściel - Krupa - psycholog.

  Przedsięwzięcie przybierało rozmaite kształty i barwy, ale przyświecał nam jeden cel: uwrażliwienie uczniów ma drugiego człowieka oraz szacunku bez względu na szeroko rozumianą odmienność.

   W dniach od 9 do 13 października 2017 roku uczniowie klas II i III uczący się w oddziałach gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 3 w Sandomierzu, uczestniczyli w cyklu warsztatów profilaktycznych. Realizacja programu rozpoczęła się od Treningu Zastępowania Agresji, obejmującego trening umiejętności psychospołecznych oraz trening kontroli złości. Uczniowie pod kierunkiem trenera uczyli się nowych zachowań adekwatnych do sytuacji, wcześniej wywołujących u nich frustrację i gniew. Konkretne umiejętności nabywali poprzez: modelowanie, odgrywanie ról, uzyskiwanie informacji zwrotnej. Podczas warsztatów z tolerancji „Inny nie znaczy gorszy” prowadząca skupiła się na modelowaniu postaw młodzieży wolnych od uprzedzeń i dyskryminacji.

  Pod hasłem „Tolerancja jest modna” przebiegał tydzień akceptacji w szkolnej modzie. Od 16 do 20 października 2017 roku uczniowie każdego dnia przychodzili do szkoły ubrani na inny kolor symbolizujący określoną postawę. Zielony poniedziałek był dniem tolerancji dla inności i różnorodności. Wtorkowy niebieski ubiór symbolizował postawę szacunku wobec innych osób. W środę wszyscy byli dla siebie serdeczni, ubrani na różowo. Kolor czerwony czwartkowej stylizacji mówił o akceptacji, a piątkowy żółty był wyrazem życzliwości w stosunku do innych osób.

  Kolejnymi punktami programu były indywidualny konkurs plastyczny pt. „Mówimy NIE agresji” oraz grupowy „Jesteśmy różni, ale tacy sami”. Celem było kształtowanie i rozwijanie postaw otwartości i tolerancji wobec innych osób - rówieśników. Rezultatem tego etapu były prace udostępnione społeczności szkolnej.

  W związku z obchodami Szkolnego Dnia Tolerancji, który jednocześnie stanowił punkt kulminacyjny projektu, młodzież klas oddziałów gimnazjalnych zaprezentowała swoją wiedzę, umiejętności oraz zaangażowanie w realizowane przedsięwzięcie. Efektem końcowym była Szkolna Gimnazjada - „Tolerancjo, nie jesteś nam obca” oraz przedstawienie scenek mających na celu przybliżenie różnorodności kulturowej. Następnie odbyło się przedstawienie będące teatralnym podsumowaniem „tolerancyjnych działań”.

  Projekt cieszył się powodzeniem, nie tylko wśród społeczności szkolnej, ale również do czynnej zabawy włączyli się nasi nauczyciele. Za czynny udział i ogromne zaangażowanie uczniowie otrzymali atrakcyjne nagrody, a jedną z nich było kino i film Stephena Chbosky’ego pt. „Charli” będący afirmacją przyjaźni.

  Szczególne podziękowanie kierujemy do Pana Kazimierza Krzelowskiego zastępcy dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Sandomierzu. Za udzielone wsparcie, niezbędne wskazówki oraz stworzenie dogodnych warunków do realizacji programu.

   Mamy nadzieję, że cele przez nas postawione zostały osiągnięte, a młodzież oraz lokalna społeczność przyjęła potrzebę empatii wobecinnych, innych – nie znaczy gorszych.