Gmina Sandomierz przekazała 15 tys. zł na zakup nowego sprzętu dla Oddziału Onkologii Klinicznej w Tarnobrzegu. Sprzęt ten będą stanowić trzy pompy infuzyjne objętościowe. Spotkanie dotyczące przekazania pieniędzy odbyło się w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu. Dyrekcję Wojewódzkiego Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu przywitał Marek Bronkowski burmistrz Sandomierza.

   Pompa infuzyjna jest to przyrząd medyczny stosowany do ciągłego lub cyklicznego, dokładnego dawkowania zadanego leku.

  Pompa ta zbudowana jest z korpusu wraz z układem elektronicznym, wyświetlaczem i szeregiem przycisków, specjalnej "strzykawki" oraz tłoka wraz z siłownikiem, umożliwiającym mechaniczne przesuwanie tłoka w "strzykawce".