Kolejne spotkanie podróżnicze z cyklu „Sandomierskie Spotkania z Kulturą” zorganizowane przez Niezależną Inicjatywę Kulturalną we współpracy z Sandomierskim Centrum Kultury odbyło się 23 listopada 2017 r. w Lapidarium pod Ratuszem.

   Spotkanie poświęcone było Rumunii. Kraj ten jest bardzo bliski Polsce pod względem geograficznym, lecz Polakom prawie zupełnie nieznany. O swoich licznych wprawach do tego niezwykłego kraju opowiedział Artur Jedynak - archeolog, który wraz z rodziną podróżuje głownie po krajach Europy środkowo- i południowo-wschodniej. W swoich wyjazdach, z racji pasji zawodowych, rodzina Jedynaków poszukuje zabytków kultury, najczęściej tych najstarszych i rzadko odwiedzanych przez turystów.

   Publiczność, która tak licznie przybyła na spotkanie, miała rzadką okazję usłyszeć opowieści o niemal wszystkich regionach Rumunii, które różnią się od siebie nie tylko krajobrazem, ale i kulturą. Rumunia, jak się okazało, może pochwalić się wyjątkowymi na skalę europejską zabytkami kultury jak i niezwykłymi obiektami przyrodniczymi.

  Artur Jedynak przygotował bogatą w piękne fotografie prezentację, w której miejsce znalazły m. in. wpisane na listę światowego dziedzictwa drewniane cerkwie Maramureszu, średniowieczne zamki i warowne kościoły Siedmiogrodu, pozostałości starożytnych greckich i rzymskich miast w Dobrudży i Transylwanii, malowane monastyry Bukowiny oraz dawne kopalnie złota i soli w Karpatach. Duże zainteresowanie publiczności wzbudziły również opowieści o przyrodzie Rumunii. Wśród przyrodniczych atrakcji tego kraju, które warto odwiedzić, zostały wymienione m.in. krasowy płaskowyż Padisz, wygasły wulkan w górach Bodoc, karpackie wodospady czy słone źródła. W tej niezwykle ciekawej prezentacji nie zabrakło także akcentów polskich, jako że związki pomiędzy Polską a Rumunią mają już ponad 600-letnią tradycję. Po spotkaniu posypała się lawina pytań na różne tematy związane z planowaniem podróży w ten rejon Europy. Pytano o najciekawsze trasy, miejsca noclegowe oraz lokalną kuchnię. Nasz gość wyczerpująco odpowiedział na każde z zadanych pytań, wykazując się przy tym dużą elokwencją i obszerną wiedzą.

   Serdeczne podziękowania składamy Arturowi Jedynakowi za tą wspaniałą i inspirującą opowieść o Rumunii. Publiczności dziękujemy za tak liczne przybycie!