Informujemy, że w związku ze zmianą dostawcy usług, od dnia 24 listopada od godziny 16.00 nastąpi zmiana numeracji telefonów Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.