Spotkanie dotyczące zagrożeń jakie niosą ze sobą tlenek węgla czyli inaczej czad oraz oszuści podający się niekiedy za wnuczka czy inną osobę odbyło się 27 lutego 2017 r. w sandomierskim Ratuszu. Tematyka poruszona na zebraniu była skierowana do wszystkich osób, ale przede wszystkim dla seniorów.

  Wszystkich zgromadzonych przywitał Marek Bronkowski Burmistrz Sandomierza, który jednocześnie rozdawał ulotki informujące o tym jak chronić się przed ww. zagrożeniami.

  Pierwszym gościem wydarzenia była st. post. Beata Lipiarz z Komendy Powiatowej Policji w Sandomierz, która dokładnie opowiedziała o tym jak nie stać się ofiarą oszusta, mianowicie:

 • gdy ktoś do Ciebie zadzwoni prosząc o pieniądze, miej świadomość, że ta osoba może być oszustem,
 • nigdy nie podawaj swoich danych – wieku, adresu, sytuacji materialnej, numeru konta czy hasła,
 • pod żadnym pozorem nie przekazuj pieniędzy obcym osobom,
 • jeśli rzeczywiście chcesz pomóc najbliższym spotkaj się z nimi osobiście, będziesz miał pewność, że pieniądze nie trafią w niepowołane ręce,
 • zanim wpuścisz do mieszkania osobę podającą się za pracownika administracji, gazowni, prowadzącą sprzedaż bądź też informującą o konieczności sprawdzenia odpływu wody, ścieków lub każdą inną obcą dla siebie osobę, bądź ostrożny i poproś o stosowny dokument. Uczciwa osoba zrozumie takie postępowanie, a przestępcę zrazi to do dalszego działania,
 • nie pozostawiaj nieznanej osoby samej w otwartych drzwiach. Często oszuści proszą o sprawdzenie czegoś we wnętrzu domu i korzystając z naszej nieuwagi dokonują kradzieży,
 • Policja ani inne służby nie mają prawa i nigdy nie wymagają od obywateli jakiegokolwiek rozdysponowania ich pieniędzy. W każdym podejrzanym przypadku o swoich obawach i spostrzeżeniach informujmy najbliższą jednostkę Policji,
 • w razie podejrzeń o złe zamiary takich osób, niezwłocznie powiadom Policję pod numerem 997.

   Gościem kolejnej części spotkania był kpt. Sylwester Kochanowicz z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu, który opowiedział o tym jak chronić się przed cichym zabójcą zwanym czadem czyli inaczej tlenkiem węgla. W swojej prezentacji kapitan informował o samym czadzie, czym jest, czy da się go rozpoznać, jak postępować w chwili zatrucia. Najważniejszym momentem prezentacji było to, jak nie dopuścić do ulotnienia się tego bezwonnego oraz bezbarwnego gazu.

Zaleca się:

 • dokonywania okresowych konserwacji i kontroli przewodów kominowych,
 • zapewnienie sprawności technicznej przewodów kominowych,
 • właściwe podłączenie i eksploatowanie urządzeń grzewczych.

Przewody kominowe, do których podłączone są urządzenia grzewcze należy czyścić w następujących czasookresach:

 • urządzenia na paliwo stałe – co najmniej raz na 3 miesiące,
 • urządzenia na paliwo płynne lub gazowe – co najmniej raz na 6 miesięcy,
 • urządzenia w zakładach zbiorowego żywienia – co najmniej raz w miesiącu.

   W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych. Zaleca się również niezatykania kratek wentylacyjnych, dobrym udogodnieniem są również czujniki tlenku węgla.