Podjęto decyzję dotyczącą zmiany wysokości opłaty za wywóz nieczystości płynnych na terenie miasta Sandomierza przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu. Od dnia 1 marca opłata za 1m3  wyniesie 4,5 zł.