Dotychczasowy Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu st. bryg. Janusz Tasak przeszedł na emeryturę. Zdanie obowiązków służbowych Komendanta Powiatowego PSP w Sandomierzu odbyło się 24 lutego 2017 roku w obecności Roberta Sabata Zastępcy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz Andrzeja Włodarczyka Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Sandomierzu.

   St. bryg. Janusz Tasak swoją karierę strażacką rozpoczął od Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, gdzie rozpoczął studia w 1987 r. W swojej wieloletniej służbie w ochronie przeciwpożarowej Janusz Tasak zajmował szereg stanowisk służbowych, m.in. dowódcy sekcji, zastępcy dyżurnego operacyjnego, dowódcy zmiany, starszego specjalisty, zastępcy naczelnika wydziału, naczelnika wydziału, dowódcy oraz zastępcy dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej. Obowiązki Komendanta PSP w Sandomierzu na okres do dwóch miesięcy będzie pełnić mł. bryg. Bogusław Karbowniczek.

   W uroczystości udział wzięli m.in.: Stanisław Masternak Starosta Sandomierski, przedstawiciele jednostek samorządowych powiatu sandomierskiego, Krzysztof Leśniak Wojskowy Komendant Uzupełnień w Sandomierzu, strażacy oraz przybyli goście. Samorząd miejski reprezentował Marek Bronkowski Burmistrz Sandomierza, który podziękował komendantowi za niezwykle udaną współpracą między gminą, a jednostką straży pożarnej.

      - Składam na Pańskie ręce serdeczne podziękowania za bardzo udany okres naszej współpracy, który miał miejsce gdy pełnił Pan funkcję Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu.

   W sposób szczególny pragnę zaakcentować fakt, iż miejski samorząd niejednokrotnie mógł liczyć na wsparcie Strażaków z Powiatowej Jednostki zarządzanej przez Pana. Dziękuję za niezwykle profesjonalne organizowanie pomocy w momentach kryzysowych dla naszego miasta. 

   Szczególny czas Pańskiej służby w Komendzie Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej zapisał się bardzo dobrą kartą w jej dziejach, czego mieliśmy okazję nie raz doświadczyć – mówił gospodarz miasta.