Obchody Dnia Autyzmu odbyły się na Rynku Starego Miasta w Sandomierzu w piątek 31 marca 2017 roku. Inauguracji wydarzenia dokonali: Katarzyna Duda Dyrektor Stowarzyszenia PaNaCeUm, Katarzyna Zioło Asystent Burmistrza Sandomierza oraz Wojciech Dumin Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury.

   W trakcie spotkania odbyły się konsultacje ze specjalistami, prezentacje pomocy dydaktycznych, gry i zabawy terapeutyczne oraz doświadczenia i ścieżki sensoryczne. Każda osoba zainteresowana akcją mogła skorzystać z szeregu specjalistycznych modeli umożliwiających symulację sposobu odczuwania bodźców osób z autyzmem. Zwieńczeniem obchodów był występ formacji muzycznej Sando All Stars działającej przy Sandomierskim Centrum Kultury.

   Najważniejszymi celami tego przedsięwzięcia są:

- propagowanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu jako zaburzeń rozwojowych;

- zdobywanie i dzielenie się wiedzą na temat autyzmu i innych całościowych zaburzeń rozwoju;

- kształtowanie postaw integracji i akceptacji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie;

- podejmowanie działań mających na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z autyzmem żyjących wśród nas poprzez prezentację ich możliwości i potrzeb;

- okazanie wsparcia i solidarności dla osób z autyzmem i ich rodzin;

- włączanie osób z autyzmem w przestrzeń publiczną, rozwijanie postaw przyjaznych ich potrzebom wynikającym ze specyfiki tego rodzaju zaburzenia.

   Dzień Autyzmu organizowany jest w ramach projektu "Trójstronna koalicja, czyli warsztaty dla dzieci, rodziców i nauczycieli 
w trosce o przyszłość młodych pokoleń". Dofinansowywany jest on ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

  Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie PaNaCeUm.