Uroczystą mszą świętą oraz złożeniem wieńców i kwiatów na mogile katyńskiej uczczono 9 kwietnia br. w Sandomierzu pamięć ofiar bestialskiej zbrodni, jakiej oprawcy z NKWD dokonali na Polakach wiosną 1940 roku.

  W latach 1940-1941 władze radzieckie przeprowadziły cztery wielkie wywózki - w lutym, kwietniu i czerwcu 1940 r. oraz pod koniec maja 1941 r. Barbarzyńskie deportacje Polaków w głąb ZSRR miały rozbić społeczną strukturę Polski, dostarczając jednocześnie totalitarnemu, sowieckiemu imperium siłę roboczą. Masowe wywózki dla tysięcy deportowanych okazały się wyrokiem śmierci.

    Sandomierskie obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej rozpoczęły się uroczystą mszą świętą odprawioną w kościele Św. Józefa w Sandomierzu. Dalsza część miejskich uroczystości kontynuowana była na cmentarzu katedralnym, przed symboliczną mogiłą upamiętniającą ofiary sowieckiego ludobójstwa w Katyniu i pomnikiem poświęconym ofiarom rzezi wołyńskiej.  W obchodach rocznicowych uczestniczyli: przedstawiciele władz samorządowych, delegacje z pocztami sztandarowymi szkół, organizacji kombatanckich, wojska, policji, stowarzyszeń i instytucji oraz mieszkańcy miasta. Sandomierski samorząd reprezentował: Marek Bronkowski Burmistrz Sandomierza, a także Andrzej Bolewski Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza.

    Po odśpiewaniu hymnu państwowego modlitwę w intencji ofiar bestialskich mordów NKWD na „nieludzkiej ziemi” poprowadził ks. kanonik dr Jerzy Dąbek Wikariusz Generalny Kurii Diecezji Sandomierskiej i proboszcz parafii Św. Józefa w Sandomierzu.

  Następnie głos zabrał Marek Bronkowski Burmistrz Sandomierza wspominając okoliczności tragedii katyńskiej - Składamy dzisiaj hołd naszym rodakom, którzy zginęli w miejscach kaźni. Hołd składamy również prawdzie, która ostatecznie zwyciężyła i jest dowodem na to, że kłamstwo i zło, wcześniej czy później, poniosą klęskę .

  Organizatorami tegorocznych obchodów był Urząd Miejski w Sandomierzu i Sandomierskie Centrum Kultury.