Młodzi aktorzy za Szkoły Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu zaprezentowali opowieść o Halinie Krępiance pt. „Pomszczę ich!”. Występy teatru ulicznego ”Sandomierskie opowieści ” odbywały się 19 października br. w godz. 10.00 -12.00 przed ratuszem miejskim w Sandomierzu.

   Grupa nieformalna "Dwójka" napisała projekt pt. „Sandomierskie opowieści” i wzięła udział w konkursie  "Działaj Lokalnie" organizowanym przez Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu.  Dzięki  dofinansowaniu "Dwójka" zakupiła stroje historyczne z epoki Kazimierza Wielkiego oraz niezbędne do przedstawienia wyposażenie.

   Głównym celem projektu było utworzenie spośród uzdolnionych uczniów szkoły teatru ulicznego oraz przybliżenie młodzieży, turystom oraz mieszkańcom historycznych i kulturalnych tradycji Sandomierza. Grupa nieformalna podjęła współpracę z Urzędem Miejskim, Chorągwią Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej, PTTK i Muzeum Okręgowym.


Skład grupy nieformalnej:
koordynator, pedagog szkolny - Justyna Wesołowska
nauczyciele:
w- f - Krystyna Idzik
przyroda - Teresa Bryła
kl. I- III - Maria Bernaś
j. angielski, opiekun samorządu SP2 - Anna Cież
przedsiębiorca - Wojciech Libicki
rodzic - Danuta Libicka
student - Karolina Strzelecka